Winieta wykorzystywana podczas druku offsetowego.
 PP TV
Autor filmu - Mirosław Olczyk.
 Uwaga !
Wszystkie osoby odwiedzaj±ce nasz portal, posiadaj±ce gazetki podziemne, fotografie lub inne materiały zwi±zane z tym tematem, pragn±ce zamie¶cić je na naszej stronie prosimy o kontakt na email: makdar@vp.pl.

Z góry dziękujemy