Strona ta po¶wiecona jest publikacjom podziemnym takim jak: gazetki, zdjęcia, ulotki, kalendarze, pocztówki wydawanym na terenie całej Polski w okresie PRL.
    
Uprzejmie informuje że w dniu 6 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 roku poz. 1386). Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego ¶wiadczenia pieniężnego. Wiecej informacji na stronie internetowej: www.kombatanci.gov.pl